Κατά λάθος…

θυμός πολύς 

και εγωισμός περίσσιος.

 Ξέροντας το λάθος,

πράττουμε το λάθος, 

μετανιώνουμε λάθος

και πάλι λάθος τραβάμε,

για να γλιτώσουμε

από τούτο το λάθος,

που κατά λάθος μας σημάδεψε.

Από τον -xTc-