Λίγο από την παλιά και λίγο από τη νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Σημαντικό πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο της Ελληνιστικής περιόδου ήταν η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που πρωτοϊδρύθηκε κατά τα τέλη του 4ου

Read more