Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Διαβάστε!

Θα μπορούσε λίγο διάβασμα βιβλίων την ημέρα να προσθέσει χρόνια στη ζωή σας;

Σύμφωνα με μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Yale διεπιστώθη ότι η ανάγνωση βιβλίων σχετίζεται θετικά με τη διάρκεια της ζωής. Οι άνθρωποι που διάβαζαν τακτικά ζούσαν δύο χρόνια περισσότερο από όσους δε διάβαζαν καθόλου. Ο μελετητής της έρευνας Becca R. Levy δήλωσε: Οι άνθρωποι που ανέφεραν μόλις μισή ώρα ανάγνωσης την ημέρα είχαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης έναντι εκείνων που ανέφεραν ότι δε διαβάζουν καθόλου.

Οι ερευνητές μεταξύ των άλλων διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν βιβλία έδειξαν ισχυρές γνωστικές ικανότητες, όπως ανάκληση μνήμης και μέτρηση προς τα πίσω. Ωστόσο η ανάγνωση περιοδικών και εφημερίδων δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα εκτός και αν η ανάγνωση ξεπερνούσε τις επτά ώρες εβδομαδιαίως. Όλο αυτό συνδέθηκε με τη μείωση της θνησιμότητας κατά 11%!

Δεν είναι ξεκάθαρο το γιατί υπάρχει τόσο ισχυρή σχέση μεταξύ ανάγνωσης και μακροζωίας, παρά του ότι προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν είναι πιο υγιείς ψυχικά, περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, πιο καλλιεργημένοι, με καλύτερη ποιότητα ζωής, κάτι το οποίο μπορεί να συντελεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που ευνοούν τη μακρότερη διάρκεια ζωής.

Η Josie Billington, λέκτορας και αναπληρώτρια διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας για την ανάγνωση στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ έχει γράψει:

Η ανάγνωση όχι μόνο συμβάλλει στην εισαγωγή ή επανασύνδεση των αναγνωστών σε ευρύτερα συστήματα ζωής και σε ευρύτερα κοινές έννοιες. Μπορεί επίσης να υπενθυμίσει στους ανθρώπους τις δραστηριότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είχαν κάποτε ότι εξακολουθούν να τα έχουν συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της αίσθησης ότι έχουν έναν τόπο κι έναν σκοπό στον κόσμο“.

Πληροφορίες από: medium.com, Originally published at www.weforum.org